نویسنده = مجید موحد
تعداد مقالات: 5
مطالعه خود ارزیابی سلامت میان سالمندان ساکن شهرهای شیراز و یاسوج سال 1394

دوره 8، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 125-144

مجید موحدمجد؛ صدیقه جهانبازیان


مطالعه خود ارزیابی سلامت میان سالمندان ساکن شهرهای شیراز و یاسوج سال 1394

دوره 8، شماره 30، مرداد 1396، صفحه 77-96

مجید موحدمجد؛ صدیقه جهانبازیان