کلیدواژه‌ها = مدیریت بدن
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تمایل به باروری در بین زنان 18- 40 سال شهر ایلام

دوره 9، شماره 35، آذر 1397، صفحه 289-316

الهه فرجی؛ خدیجه سفیری؛ افسانه کمالی


بررسی سبک زندگی زنان شاغل و غیر شاغل

دوره 3، شماره 12، دی 1391، صفحه 21-42

حسین کردی؛ سکینه هادی زاده


تأثیر مصرف رسانه های جمعی بر مدیریت بدن زنان

دوره 3، شماره 11، مهر 1391، صفحه 125-154

امید قادرزاده؛ هیرش قادرزاده؛ حسین حسن پناه


سبک زندگی و مدیریت بدن

دوره 2، شماره 8، دی 1390، صفحه 21-48

بیژن خواجه‌نوری؛ علی روحانی؛ سمیه هاشمی