کلیدواژه‌ها = چاقی
فشار اجتماعی- فرهنگی، مقایسه اجتماعی و تصور چاقی

دوره 12، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 70-81

10.30495/jzvj.2021.4565

فاطمه گلابی؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ توکل آقایاری هیر؛ اکرم حبی


بررسی رابطه نگرش خوردن و خودتنظیمی با سبک زندگی در زنان چاق و عادى

دوره 1، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 115-130

آذرمیدخت رضایی؛ فریبا اسفندیاری تشویه؛ سیروس سروقد